Dr Patryk Wawrzyński

Kontakt

dr Patryk Wawrzyński

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Wileńska 4

87-100 Toruń

e-mail: p.wawrzynski@umk.pl

url: https://wawrzynski.prac.umk.pl/

blog: https://wawrzynski.wordpress.com/

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0911-1068

profile na academia.edu | researchgate | google scholar | linkedIn

media społecznościowe: instagram | twitter | facebook 

 

Informacja dla mediów:

Zapraszam do współpracy dziennikarzy i wydawców. Oferuję bezpłatny komentarz w zakresie komunikacji politycznej, roli emocji w polityce, komunikacji niewerbalnej, polityki historycznej, patriotyzmu oraz demokratyzacji.

Dotychczas współpracowałem z redakcjami "Expressu Bydgoskiego", "Gazety Pomorskiej", "Gazety Współczesnej", "Gazety Wyborczej" i "Nowości", radia RTV Slovenija oraz portalu HistMag.

 

Informacja o prowadzonych szkoleniach:

Zapraszam przedsiębiorców, instytucje rządowe i samorządowe, szkoły i organizacje pozarządowe do skonsultowania się ze mną w sprawie oferty szkoleń w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, inspirującego przywództwa, planowania rozwoju zawodowego oraz realizacji polityki historycznej i kampanii edukacji obywatelskiej.

Konferencja w Toruniu