Dr Patryk Wawrzyński

Dla uczestników badań

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie projektem badawczym remEmotions realizowanym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Celem prowadzonych badań jest poznanie, w jaki sposób odmienne strategie emocjonalne opowiadania o przeszłości wpływają na oddziaływanie opowieści na odbiorców. W tym celu uczestnicy badań zostaną przypisani losowo do obejrzenia lub wysłuchania krótkiego materiału, w którym aktorka zaprezentuje wybraną opowieść o przeszłości.

Uczestnicy zostaną przypisani do jednego z trzech badań. W pierwszej grupie materiał zaprezentowany będzie w czasie badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. W drugiej grupie na tablecie wyświetlony zostanie film w czasie badanie reakcji emocjonalnej, rejestrowanej przy użyciu kamery cyfrowej. W trzeciej grupie na tablecie wyświetlony zostanie film w czasie badania ogólnej reakcji na opowieść.

Każde badanie składa się z dwóch części. Pierwsza odbywa się zdalnie, poprzez kompletne wypełnienie formularza elektronicznego. Wypełnienie zadań nie powinno zająć więcej niż 30 minut. Druga odbywa się najpóźniej po 14 dniach od pierwszej w miejscu i terminie ustalonym indywidualnie z każdym uczestnikiem – po zapoznaniu się z krótkim materiałem uczestnicy poproszeni zostaną o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy. Badanie jest bezbolesne i potrwa około 60 minut (pierwsza grupa: rezonans magnetyczny) lub do 30 minut (druga i trzecia grupa).

Badania są dobrowolne i odpłatne – 100 zł dla każdego uczestnika po zakończeniu drugiej części badań. Uczestniczyć mogą w nich wyłącznie osoby pełnoletnie. Wszelkie informacje uzyskane w czasie ich prowadzenia są poufne, zaś wszelkie dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – publikacje prezentujące wyniki badań nie będą zawierały żadnych danych osobowych. Uczestnicy badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego będą mogli otrzymać zapis skanu na nośniku zewnętrznym bez opisu radiologicznego, zaś badanie nie ma charakteru diagnostycznego.

Każdy uczestnik może wycofać się z udziału w badaniu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Wycofanie nie powoduje żadnych konsekwencji. Jednak rekompensata pieniężna za udział w badaniu przewidziana jest wyłącznie dla uczestników, którzy w sposób kompletny wypełnią zadania przewidziane w pierwszej i drugiej części badań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kierownikiem projektu, dr. Patrykiem Wawrzyńskim, p.wawrzynski@umk.pl.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO BADANIA

https://profitest.pl/s/23131/QtHLUU0j

Konferencja w Toruniu