Dr Patryk Wawrzyński

Publikacje

Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych:

P. Wawrzyński i J. Marszałek-Kawa, "Promotion of National Heroes as Civic Role-Models during Democratisation"The New Educational Review, 52(2) (2018), 101-111. 

A. Stańco-Wawrzyńska i P. Wawrzyński“Review: J.N. Duvall and R.P. Marzec (Eds.), Narrating 9/11. Fantasies of State, Security and Terrorism”Discourse and Society, 29(2) (2018), 227-229. Impact Factor 2017: 1.029.

P. Wawrzyński, "Diplomacy in the Age of Trauma"Polish Political Science Yearbook, 47(1) (2018), 139-144.

P. Wawrzyński, “Government’s Remembrance Policy: Five Theoretical Hypotheses”, Polish Political Science Yearbook, 46(1) (2017), 294-312 (cytowania: 6)

P. Wawrzyński"Michal Kopeček and Piotr Wciślik (eds.) (2015) Thinking through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest, New York: Central European University Press"Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3(3) (2017), 148-152.

J. Marszałek-Kawa i P. Wawrzyński, “The Structure of Transitional Remembrance Policy. A Report on Internal Correlations”, Athenaeum. Polish Political Studies, 52 (2016), 223-235.

J. Marszałek-Kawa i P. Wawrzyński, “Remembrance, Identity Politics and Political Transitions: a Comparative Study”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 11-21 (cytowania: 12).

P. Wawrzyński i A. Stańco-Wawrzyńska, “South African Post-Apartheid Remembrance Policy (1994–1999)”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 145-154 (cytowania: 3).

P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, M. Muszyński i G. Czarnek, “Role of emotions and commitment in an influence of remembrance narratives”, Athenaeum. Polish Political Studies, 48 (2015), 107-116. 

P. Wawrzyński i R. Schattkowsky, “Attitudes towards the Government’s Remembrance Policy in Poland: Results of an Experimental Study”, Politics in Central Europe, 11(2) (2015), 73-94 (cytowania: 5).

P. Wawrzyński, M. Muszyński, G. Czarnek i R. Schattkowsky, “Individual differences and attitudes towards the government's remembrance policy”, Polish Political Science Yearbook, 44 (2015), 125-139 (cytowania: 7).

P. Wawrzyński, “Emocje i zaangażowania a skuteczność narracji polityki historycznej. Wyniki badań eksperymentalnych”, Pamięć i Sprawiedliwość, 26 (2015), 159-181 (cytowania: 4).

P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, M. Muszyński i G. Czarnek, “Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu”, Polityka i Społeczeństwo, 4 (2015), 134-145 (cytowania: 2).

P. Wawrzyński, A. Ratke-Majewska i J. Marszałek-Kawa, “The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa”, Journal of Identity and Migration Studies, 9(1) (2015), 19-32 (cytowania: 5).

P. Wawrzyński, “Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media”, Nowe Media, 5 (2014), 13-33.

P. Wawrzyński, “Jednostka jako 'pas transmisyjny' między mitologią narodową a kulturą systemu międzynarodowego”, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 39 (2013), 111-133.

P. Wawrzyński"The Past, Polish politics of memory and stereotyping: intercultural perspective"E-Revista de Estudos Interculturais, 1 (2013), 1-23 (cytowania: 4).

P. Wawrzyński, “Review: Paweł Machcewicz, Spory o historię 2000-2011, Kraków: Wydawnictwo Znak 2012, pp. 272”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 61(4) (2013), 627-629.

P. Wawrzyński, “The Usage of Politics of Memory in Polish Foreign Policy: Present State and Perspectives”, Copernicus Journal of Political Studies, 1 (2012), 67-91 (cytowania: 2).

P. Wawrzyński, “Mitomotoryczność opowieści: wykorzystanie analizy narratywnej do badań znaczenia mitów kulturowych (w stosunkach międzynarodowych)”, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 36 (2012), 157-174 (cytowania: 2).

P. Wawrzyński, “The remembrance of the Katyń Massacre and President Lech Kaczyński's Concept of Polish-Russian Relations [2005-2010]”, Polish Political Science Yearbook, 41 (2012), 507-525 (cytowania: 2).

 

Recenzowane monografie:

J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński i A. Ratke-Majewska, Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Volume Two: Comparative Analysis, Newcastle: C-S-P 2017 (cytowania: 7) (edycja polskojęzyczna, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej, ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin w 2016 roku).

J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska i P. WawrzyńskiPolitics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Volume One: Case Studies, Newcastle: C-S-P 2017 (edycja polskojęzyczna, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej, ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin w 2016 roku).

P. WawrzyńskiPrezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone, Toruń: Adam Marszałek 2012 (cytowania: 2).

P. WawrzyńskiMit kulturowy jako czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, Toruń: MADO 2011 (cytowania: 5).

 

Rozdziały w pracach zbiorowych (najważniejsze):

P. Wawrzyński, “Changing Images: Construction, Forgetting and Adapting the Past in the (Transitional) Politics of Memory”, w Semiótcas da Comunicação Intercultural. Da Teoria às práticas, pod red. C. Sarmento i C. Moreira, (Porto, 2015), 181-209.

P. Wawrzyński, “Sharing the Past: Specialized Institutions as an Instrument of Politics of Memory in the 21st Century”, in Society and Nation in Transnational Processes in Europe, pod red. R. Schattkowsky i M. Reznik, (Newcastle, 2015), 209-228 (cytowania: 2).

J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska i P. Wawrzyński, “Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej”, in Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Tom II, pod red. R. Alberski, W. Jednak i D. Skrzypiński (Toruń 2014), 156-168 (cytowania: 2).

P. Wawrzyński, “Civil Society and Transition: the role of politics of memory in the establishment of a new order”, in Questions of Civil Society. Category, Position, Functionality pod red. R. Schattkowsky i A. Jarosz, (Newcastle, 2013), 125-142.

P. Wawrzyński, “Martyrdom and Community? Central-European Identity and Post-Totalitarian Trauma”, in Central Europe in Threshold of 21st Century. Interdisciplinary Perspectives, pod red. L. Czechowska i K. Olszewski, (Newcastle, 2013), 7-21 (cytowania: 1).

P. Wawrzyński, “Prisutstvie politiki istoricheskoj pam'ati vo vneshnej politikie Polshy v XXI veke” [Wykorzystanie polityki historycznej w polityce zagranicznej Polski w XX wieku], in Mezhdu Oderom i Nemanom: Problemy Istoricheskoj Pam'ati, pod red. Y. Kost’ashov i O. Kurilo, (Kaliningrad, 2012), 81-90 (w j. rosyjskim).

Konferencja w Toruniu