Dr Patryk Wawrzyński

wyniki | remEmotions

remEmotions (Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe) to projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Opus 11, którego realizację rozpocząłem w marcu 2017 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to unikalna próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu, w jaki oddziałują na odbiorcę opowieści o przeszłości z wykorzystaniem innowacyjnych i interdyscyplinarnych narzędzi badawczych. Równocześnie to niezwykła podróż w kierunku zrozumienia istoty polityki historycznej i roli emocji w komunikacji politycznej.

 

Publikacje będące rezultatem projektu:

  • P. Wawrzyński, “Government’s Remembrance Policy: Five Theoretical Hypotheses”, Polish Political Science Yearbook, 46(1) (2017), 294-312.
    Abstract: Remembrance is a powerful instrument of social mobilisation, identity construction and political competition. Its impact on individual and shared beliefs or attitudes makes it an object of government’s interest because remembrance can be used to legitimise ideologies or policies. Theoretical considerations of a government’s role as a narrator lead us to the general definition of the government’s remembrance policy, which we understand as a complex of narratives and interpretations presented to influence citizens’ attitudes, behaviours, beliefs and identities. The paper develops the definition with five theoretical hypotheses on the effectiveness of remembrance narratives. It argues that the government’s remembrance policy is myth-motoric, non-scientific, emotional, based on commitment and that it is a type of social influence. The study is an initial verification of theoretical approach, and I believe that my arguments will motivate other researchers to investigate different aspects of a government’s desire to narrate past events.
    DOI: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017119.

 

Prezentacje wyników na konferencjach naukowych:

  • 1 grudnia 2017, Bratysława (Słowacja). "Politics of Fear vs Politics of Hope: the Role of Emotions in Transitional Policy-Making". International Conference “The Liberal Herald: (Dis)continuous identities: Globalization, Trauma, and Reconciliation".
Konferencja w Toruniu