Dr Patryk Wawrzyński

Życiorys | dr Patryk Wawrzyński

Podstawowe informacje:

Patryk Wawrzyński, ur. 4 sierpnia 1987 roku w Białymstoku (Polska)

 

Wykształcenie:

doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

magister stosunków międzynarodowych, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

licencjat stosunków międzynarodowych, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Najważniejsze kursy: eSETT 3.0, eMETT 3.0 i METT Advanced Course (Paul Ekman Group, USA), "Introduction to Psychology" (Uniwersytet w Toronto, Kanada), "Camera Never Lies" (Royal Holloway College, Wlk. Brytania), "Inspiring Leadership through Emotional Intelligence (Case Western Reserve University, USA) oraz "Developing Innovative Ideas for New Companies" (Uniwersytet Maryland, USA).

 

Doświadczenie naukowe:

Kierownik projektu badawczego (od marca 2017). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (Polska). Projekt badawczy: Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe –remEmotions (NCN, DEC-2016/21/B/HS5/00188).

Redaktor zarządzający (od stycznia 2017). Polish Political Science Yearbook.

Wykładowca (wrzesień 2016–styczeń 2017). Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Zarządzania (Polska).

Wykładowca wizytujący (maj 2016). Uniwersytet Allameh Tabataba'i w Teheranie, Wydział Nauk Społecznych (Iran).

Wykładowca wizytujący (kwiecień–maj 2016). Uniwersytet w Szalach, Wydział Nauk Społecznych (Litwa).

Kierownik projektu badawczego (marzec 2014–kwiecień 2015). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (Polska). Projekt badawczy: Zaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej (NCN, DEC-2013/09/N/HS5/03103).

Członek zespołu badawczego (marzec 2013–październik 2016). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (Polska). Projekt badawczy: Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego  (NCN, DEC- 2012/05/E/HS5/02722).

Staż badawczy (lipiec–wrzesień 2012). Instytut Pamięci Narodowej. Delegatura w Kielcach (Polska).

Wykładowca (październik 2011–czerwiec 2015). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, w ramach praktyk zawodowych na studiach doktoranckich (Polska). 

Wizyty studyjne w Departamencie Psychologii Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville (2018, USA), Centrum Studiów nad Konflictami Uniwersytetu Filipa w Marburgu (2018, Niemcy), Departamencie Nauk Politycznych Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce (2016, Rumunia), Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago de Chile (2015, Chile), Departamencie Historii Uniwersytetu w Santiago de Chile (2015, Chile), Departamencie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kapsztadzkiego (2013 i 2014, RPA), Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu w Rostoku (2011, Niemcy).

 

Nagrody i wyróżnienia:

Stypendium Erasmus+ Staff Mobility for Training (luty 2018).

Grant stażowy Uniwersytetu Allameh Tabataba'i w Teheranie (maj 2016).

Stałe członkostwo w Copernicus Graduate School (2013–2015).

Grant stażowy Izby Obywatelskiej Federacji Rosyjskiej (marzec 2013).

Stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla najlepszych doktorantów (2011, 2012, 2013, 2014).

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (2011, 2012, 2013, 2014).

Stypendium doktoranckie (2011, 2012, 2013, 2014).

Stypendium Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego (2011, 2015).

Nagroda dla Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wrzesień 2011).

Stypendium Programu Erasmus zrealizowane na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa (sierpień–grudzień, 2010).

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2009, 2010).

 

Wykłady gościnne:

14 lutego 2018, Marburg (Niemcy). The Authoritarian Turn and Transformation of Remembrance Policy in Poland, 2015-2017, Uniwersytet Filipa w Marburgu, Centrum Studiów nad Konfliktami.

16 maja 2016, Teheran (Iran). Remembrance Narratives and National Identity Reconstruction during the Democratization, Uniwersytet Allameh Tabataba’i w Teheranie, Wydział Nauk Społecznych.

16 maja 2016, Teheran (Iran). Transformation of Poland: from the Homo Sovieticus to the European Nation, Uniwersytet Allameh Tabataba’i w Teheranie, Wydział Nauk Społecznych.

10 maja 2016, Kluż-Napoka (Rumunia). Remembrance Narratives and Identity Politics during the Democratization: Comparative Perspective, Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Departament Nauk Politycznych. 

4 maja 2016, Tartu (Estonia). General Models of the Transitional Remembrance Policy. Evidence from the Comparative Study, Uniwersytet w Tartu University, Wydział Nauk Społecznych.

3 maja 2016, Szawle (Litwa). Remembrance Narratives in Transitional Identity Politics: Comparative Analysis. Seminarium Research Excellence Network (RENET).

28 kwietnia 2016, Kowno (Litwa). Remembrance Narratives in post-authoritarian transitions: Poland, Estonia and Georgia in comparative perspective, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji.

9 września 2014, Kapsztad (RPA). The Democratization of Poland: East European Experience in the South African Context. Uniwersytet Kapsztadzki, Departament Nauk Politycznych.

16 stycznia 2013, Toruń (Polska). Przeszłość i emocje: prawda, kłamstwo i polityka historyczna. Wieczór Akademicki – Akademische Abende.

26 listopada 2012, Białystok (Polska). Dlaczego pamiętamy o przeszłości? Pamięć rodzinna i regionalna. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

 

Najważniejsze wystąpienia na konferencjach:

18 października 2018, Warszawa. "The Rainbow People of God: a South African Lesson of Ubuntu. Hoping on Relationships between Religion and Remembrance". ENRS Genealogies of Memory "Memory and Religion. Central and Eastern Europe in a Global Perspective".

25 września 2018, Gdańsk. "Niepamiętany czas przełomu: ograniczona struktura pamięci o
polskiej transformacji". Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku".

14 września 2018, Bańska Bystrzyca (Słowacja). "Politics of Pride and Remembrance Policy in Post-2015 Poland". 23rd Annual CEPSA "One hundred years after 1918-2018".

24 kwietnia 2018, Toruń. "Politics of Fear and Central European Ontological Security". 7th PPSY International Seminar "Security in Central Europe: Confronting Uncertainty?".

5 kwietnia 2018, Paryż (Francja). "PiS Remembrance Policy from the International Side". Seminarium Międzynarodowe CERCEC "The historical policy in Poland under the governments of the PiS (2015-2018)".

29 listopada 2017, Wrocław. "Rola emocji w oddziaływaniu opowieści polityki historycznej". Konferencja Naukowa "Historia-Pamięć-Świadomość".

5 września 2017, Toruń. "Post-Trauma and Imagined Futures as a Research Framework in Identity Studies" wraz z J. Marszałek-Kawą i A. Stańco-Wawrzyńską. 5th PPSY International Seminar “The Politics of Post-Totalitarian Trauma".

7 lipca 2017. Toruń. “Symbolic Roles of Democratisation and Construction of Post-Authoritarian Identities” wraz z J. Marszałek-Kawą. 6th CGS Interdisciplinary Conference “Transitive Justice. Creating Norms and System Change”.

6 czerwca 2017, Łódź. “Transitional Justice in South Africa: 25 Years of Reconciliation” wraz z A. Stańco-Wawrzyńską. Łódź PPSY International Seminar “Transitional Justice: Between Redemption and Reconciliation”.

6 czerwca 2017, Łódź. “Transitional Justice in the Context of Post-Authoritarian Politics of Memory: Evidence & Predictions” wraz z J. Marszałek-Kawą. Łódź PPSY International Seminar “Transitional Justice: Between Redemption and Reconciliation”.

13 września 2016, Toruń. “The State of Democracy, Remembrance Narratives and Civic Education in Poland”, wraz z J. Marszałek-Kawą. 2nd PPSY International Seminar “The State of Democracy in Poland”.

6 września 2016, Toruń. “South African Post-Apartheid Transitional Remembrance Policy (1994–1999)”, wraz z A. Stańco-Wawrzyńską. 1st PPSY International Seminar “Remembrance and Political Transitions”.

6 września 2016, Toruń. “Remembrance Narratives and Political Transitions: a Comparative Study”, wraz z J. Marszałek-Kawą. 1st PPSY International Seminar “Remembrance and Political Transitions”.

26 lipca 2016, Poznań. “Models of the Remembrance Policy During Democratization: A Report from the Comparative Study”, wraz z J. Marszałek-Kawą i A. Ratke-Majewską. 24th IPSA World Congress of Political Science.

15 lipca, 2016, Toruń. “Reconstruction of Society as a Transitional Objective: the Case of Remembrance Narratives”. 5th CGS Interdisciplinary Conference “The Exclusive Society: Inclusion and Exclusion as Factors of Society Formation in 20th and 21st Century”.

17 czerwca 2016, Porto (Portugalia). “Politics of Memory during Democratization: similarities and differences”. IX Conference Cycle of Centro de Estudos Interculturals.

23-26 września 2015, Giardini Naxos (Włochy), “The role of emotions and commitment in state's remembrance policy”, wraz z R. Schattkowskym & M. Muszyńskim. EISA Pan-European Conference on International Relations.

17 kwietnia 2015, Porto (Portugalia), “Commitment, Emotions and the Influence of Remembrance Narratives: an experimental verification”. VIII Conference Cycle of Centro de Estudos Interculturals.

14-15 listopada 2014, Durban (RPA). “Past, Reconciliation and Forgiveness: transitional politics of memory in South Africa and Poland. A comparative study”. Second Annual Memory Studies Conference “Memory in Africa”.

25-26 lipca 2014, Toruń. “Politics of Memory and Citizen's Obligations: a Case Study of Polish Narratives on the Stalinist Crimes”. 3rd CGS Interdisciplinary Conference “Politicized Society, or How Much Politics Do We Need”.

28-29 listopada 2013, Kowno (Litwa). “Emotional Labelling in Polish Remembrance Narrations: A Case Study of the Stalinist Crimes”. International Conference “The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern Europe Region after 1989”.

13 czerwca 2013, Porto (Portugalia). “Changing Images: Politics of Memory and Depicting Others during Democratization”. Colóquio Internacional de Encerramento do VI Ciclo de Conferências do CEI.

20-21 kwietnia 2013, Toruń. “Specialized Institutions as an Instrument of Politics of Memory in the 21st Century”. 2nd CGS General Conference “Good Governance and Civil Society”.

19-21 września 2012, Poznań. “Myth-Motorics of Polish Narratives on the Soviet Crimes during World War II” [in Polish]. 2nd Nationwide Congress of Political Science.

25-28 kwietnia 2012, Kaliningrad (Rosja). “The presence of politics of memory in Polish Foreign Policy” [in Russian]. 3rd International Trialog Conference “Between Neman and Oder: dilemmas of collective memory”.

29-30 marca 2012, Wilno (Litwa). “Lech Kaczyński's concept of Central-European Cooperation and Poland's role in regional integration”. International Conference “Baltic-Black Sea Intermarum: Paradigms of Regional Development and Transformations of Law”.

 

Organizacja konferencji międzynarodowych:

Łódź PPSY International Seminar "Transitional Justice: Between Redemption and Retribution", 6 czerwca 2017. Członek Komitetu Organizacyjnego.

4th International Asian Congress in Toruń, 17–19 maja 2017. Członek Komitetu Organizacyjnego.

PPSY International Seminar "Security in Central Europe", 21 lutego 2017. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

4th CGS Interdisciplinary Conference “History and Politics. Remembrance as Legitimation” in Toruń, 10–11 lipca 2015. Członek Komitetu Organizacyjnego.

2nd International Asian Congress in Toruń, 21–22 maja 2015. Członek Komitetu Organizacyjnego.

1st International Asian Congress in Toruń, 15–16 maja 2014. Członek Komitetu Organizacyjnego.

7th International Conference “Asia in the 21st Century” in Toruń, 16–17 maja 2013. Członek Komitetu Organizacyjnego.

 

Uzyskane finansowanie:

Kierownik projektuRola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe – remEmotions (Narodowe Centrum Nauki, DEC-2016/21/B/HS5/00188). Realizacja: marzec 2017 – luty 2020.

Kierownik projektuZaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej (Narodowe Centrum Nauki, DEC-2013/09/N/HS5/03103). Realizacja: marzec 2014 – kwiecień 2015.

Członek zespołu badawczego oraz współautor wniosku. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego (Narodowe Centrum Nauki, DEC-2012/05/E/HS5/02722). PI: Prof. Joanna Marszałek-Kawa. Realizacja: marzec 2013 – październik 2016.

Kierownik projektu. Pamięć zaangażowana: narracje Instytutu Pamięci Narodowej o zbrodniach stalinowskich (2000-2010) (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Realizacja: październik 2011 – styczeń 2015.

 

Sprawowane funkcje:

Delegat na Walny Zjazd, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od września 2017).

Redaktor zarządzający, Polish Political Science Yearbook (od stycznia 2017).

Koordynator regionalny, Sieć Ekspercka Lepsza Polska (od listopada 2016).

Redaktor, Polish Political Science Yearbook (od marca 2014)

Współzałożyciel, Copernicus Journal of Political Studies (czerwiec 2012 – grudzień 2013).

Redaktor, Dialogi Polityczne (marzec-listopad 2010).

Członek zespołu, Centrum Studiów Południowoafrykańskich UMK im. Desmonda Tutu (maj 2014 – czerwiec 2015).

Członek, European International Studies Association (od kwietnia 2015).

Członek, International Political Science Association (od maja 2016).

Członek, Social Psychology Network (od września 2013).

Członek, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od lutego 2012).

Członek, Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (styczeń 2012 – grudzień 2013).

 

Doświadczenie dydaktyczne:

Wykład “Informatyka w Zarządzaniu”. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, 2016/2017.

Wykład “Government’s Remembrance Policy: How Politicians Make Use of the Past”. Uniwersytet Allameh Tabataba’i w Tehranie (Iran), 2015/2016.

Seminarium “Government’s Remembrance Policy”. Uniwersytet w Szawlach (Litwa), 2015/2016.

Kurs “Mowa bez słów: komunikacja niewerbalna w kontekście międzykulturowym. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2015/2016.

Kursy treningowe “Inspirujące przywództwo w praktyce” and “Słowa i czyny. Zastosowanie analizy kongruencji”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014/2015.

Konwersatorium “Międzynarodowe stosunki gospodarcze”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013/2014.

Konwersatorium “Komunikacja społeczna”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012/2013 (również w j. angielskim dla studentów zagranicznych).

Laboratorium “Technologie informacyjne”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011/2012.

Konferencja w Toruniu