Dr Patryk Wawrzyński

zespół badawczy | remEmotions

Projekt remEmotions realizowany jest od marca 2017 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dzięki finansowaniu Narodowego Centrum Nauki w konkursie Opus 11. Zespół badawczy tworzony jest przez kierownika projektu, jego asystenta oraz czwórkę współpracujących ekspertów zewnętrznych.

 

Kierownik projektu:

  • dr Patryk Wawrzyński - politolog zainteresowany rolą emocji w komunikacji politycznej oraz wykorzystaniem analizy spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Współtworzył zespół badawczy profesor Joanny Marszałek-Kawy, który porównał wykorzystanie polityki historycznej w toku demokratyzacji i stworzył teoretyczne modele tego zjawiska. Zaangażowany popularyzator nauki, autor bloga Wawrzyński Bez Cenzury. Aktywnie wspiera rozwój nauk politycznych w Polsce, promując interdyscyplinarność i współpracę międzynarodową oraz aplikację badań politologicznych w procesie rządzenia - od 2017 roku zarządza redakcją "Polish Political Science Yearbook", odpowiadając za rozwój czasopisma i jakość procesu recenzyjnego.

 

Asystent kierownika projektu:

  • mgr Katarzyna Myślińska-Szarek - absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, studentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, naukowo zainteresowana psychologią emocji i motywacji oraz psychologią rozwojową. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi badania nad sądami moralnymi dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Eksperci zewnęrzni:

  • dr Aleksandra Wypych, konsultant ds. radiologicznych - pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka w zakresie nauk medycznych w Collegium Medicum UMK, certyfikowany operator tomografu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).
  • mgr Marek A. Muszyński, konsultant ds. psychometryczych - psycholog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, specjalista w zakresie konstrukcji narzędzi pomiarowych w naukach społecznych.
  • lic. Jan Nikadon, konsultant ds. kognitywistycznych - kognitywista, doktorant na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, beneficjent "Diamentowego Grantu", specjalista w zakresie projektowania i programowania procedur eksperymentalnych w badaniach fMRI.
  • mgr Jan Jerzy Kłopocki, konsultant ds. neuropsychologicznych - lekarz neurolog, doktorant w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK.
Konferencja w Toruniu